Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có AB= AC và M là trung điểm của BC. Gọi N là trung điểm của AB, trên tia đối của tia NC lấy điểm K sao cho NK= NC. a,

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có AB= AC và M là trung điểm của BC. Gọi N là trung điểm của AB, trên tia đối của tia NC lấy điểm K sao cho NK= NC.
a, Chứng minh tam giác ABM= tam giác ACM.
b, Chứng minh rằng AK= 2.MC
c, Tính số đo của MAK ?
…giúp mình nhé!…

Comments ( 1 )

 1. a, Xét hai tam giác ABM và ACM có:
  AM chung
  AB=AC   (theo giả thiết)
  BM=MC   (do M là trung điểm BC)
  Suy ra ΔABM=ΔACM(c.c.c)
  b, Xét hai tam giác BNC và ANK có:
  NB=AN   (do N là trung điểm AB)
  BNC^=ANK^   (2 góc đối đỉnh)
  NC=KN  (theo giả thiết)
  Suy ra ΔBNC=ΔANK(c.g.c)
  Do đó BC=AK  (2 cạnh tương ứng)
   BC=2MC⇒AK=2MC
  c, Theo chứng minh phần b thì ΔBNC=ΔANK(c.g.c) nên NBC^=NAK^  (2 góc tương ứng)
  Suy ra AK//BC (do 2 góc trên ở vị trí so le trong)
  Mặt khác theo phần a, ΔABM=ΔACM(c.c.c) nên AMB^=AMC^=90∘⇒AM⊥BC
  Do đó 
  Thông cảm cho mik chỗ mik không có dấu góc ý, nên mik ghi ^ có nghĩa là góc nhé. Nếu bạn cần vẽ hình thì bình luận để mik sửa nhé ^^

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thu Ánh