Toán Lớp 12: Ông An gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng với hình thức lãi kép, kỳ hạn 1 năm với lãi suất 8%/năm. Sau 5 năm ông rút toàn bộ tiền và dùng

Toán Lớp 12: Ông An gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng với hình thức lãi kép, kỳ hạn 1 năm với lãi suất 8%/năm. Sau 5 năm ông rút toàn bộ tiền và dùng một nửa để sửa nhà, số tiền còn lại ông tiếp tục gửi vào ngân hàng với kỳ hạn và lãi suất như lần trước. Số tiền lãi mà ông An nhận được sau 10 năm gửi gần nhất với giá trị nào sau đây?
 A. 34,480 triệu.
 B. 81,413 triệu.
 C. 107,946 triệu.
 D. 46,933 triệu.

0 bình luận về “Toán Lớp 12: Ông An gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng với hình thức lãi kép, kỳ hạn 1 năm với lãi suất 8%/năm. Sau 5 năm ông rút toàn bộ tiền và dùng”

  1. Giải đáp:
     
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    Phương pháp: Công thức lãi kép, không kỳ hạn: An = M(1 + r%)n Với:   An là số tiền nhận được sau tháng thứ n,   M là số tiền gửi ban đầu,   n là thời gian gửi tiền (tháng),   r là lãi suất định kì (%) Cách giải: Số tiền ông An rút lần 1 là: 100.(1 + 8%)5 = 146,9328077 (triệu đồng) Số tiền ông An gửi lần 2 là: 146.9328077 : 2 = 73,46640384 (triệu đồng) Số tiền ông An rút lần 2 (gửi 5 năm tiếp theo) là: 73,46640384.(1 + 8%)5 = 107,9462499 (triệu đồng) Số tiền lãi là: 107,9462499 – 73,4660384 = 34,47984602 ≈ 34,480 (triệu đồng).

  2. Phương pháp: Công thức lãi kép, không kỳ hạn: An = M(1 + r%)n Với:   An là số tiền nhận được sau tháng thứ n,   M là số tiền gửi ban đầu,   n là thời gian gửi tiền (tháng),   r là lãi suất định kì (%) Cách giải: Số tiền ông An rút lần 1 là: 100.(1 + 8%)5 = 146,9328077 (triệu đồng) Số tiền ông An gửi lần 2 là: 146.9328077 : 2 = 73,46640384 (triệu đồng) Số tiền ông An rút lần 2 (gửi 5 năm tiếp theo) là: 73,46640384.(1 + 8%)5 = 107,9462499 (triệu đồng) Số tiền lãi là: 107,9462499 – 73,4660384 = 34,47984602 ≈ 34,480 (triệu đồng).

Viết một bình luận