Toán Lớp 8: chứng minh 3^2n-1 + 2^n+2 chia hết cho 7

Toán Lớp 8: chứng minh 3^2n-1 + 2^n+2 chia hết cho 7

0 bình luận về “Toán Lớp 8: chứng minh 3^2n-1 + 2^n+2 chia hết cho 7”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Có : $3^{2n+1}$ – $2^{n+2}$ $= 9^n.3+2^n.4$
  $= 9^n.3+2^n.7-2^n.3=3(9^n-2^n)+2^n.7$
  Mà $9^n$ chia hết cho $9 , 2^n$ chia hết cho $2$ nên $9^n-2^n$ chia hết cho $7$
  $⇒ 3(9^n-2^n)+2^n.7$ chia hết cho $7 ⇒ ĐPCM$

  Trả lời

Viết một bình luận