Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: |3 – (-4)| + căn ( căn x + 2) = 4 Tìm x

Toán Lớp 8: |3 – (-4)| + căn ( căn x + 2) = 4
Tìm x

Comments ( 2 )

 1. 7+√(√x+2)=4
  <=> √(√x+2)=4-7
  <=> √(√x+2)=-3
  mà √x ≥ 0. 
  => pt vô nghiệm

  xin câu TLHN nha :3

 2. |3 – (-4)| + \sqrt{\sqrt{x + 2}} = 4
  => |7| + \sqrt{\sqrt{x + 2}} = 4
  => \sqrt{\sqrt{x + 2}} = 4 – |7| = 4 – 7 = -3
  Vì \sqrt{a} ≥ 0 AA a
  Nên không tồn tại giá trị của x thỏa mãn biểu thức trên

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )