Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có AB = AC. Gọi D và E là 2 điểm trên cạnh BC / BD = DE = EC. Biết AD = AE a, Chứng minh góc EAB = góc DAC b, Gọi M là

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có AB = AC. Gọi D và E là 2 điểm trên cạnh BC / BD = DE = EC. Biết AD = AE
a, Chứng minh góc EAB = góc DAC
b, Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh AM là phân giác của góc BAC
VẼ HÌNH GIÚP MÌNH ĐƯỢC KHÔNG Ạ
MÌNH CẢM ƠN TRƯỚC Ạ

Comments ( 1 )

  1. Gửi bạn nha! CHO MÌNH XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHOA! TKS BAE

    toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-co-ab-ac-goi-d-va-e-la-2-diem-tren-canh-bc-bd-de-ec-biet-ad-ae-a-chu

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )