Toán Lớp 8: 3x^2y – 6xy^2+3y^3===–…

Toán Lớp 8: 3x^2y – 6xy^2+3y^3………………………………………..

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp $*$ Lời giải và giải thích chi tiết:
   -> Phân tích đa thức thành nhân tử 
  3x^2y -6xy^2 +3y^3
  =3y(x^2 -2xy +y^2)
  =3y(x-y)^2
  – Đặt nhân tử chung
  – Áp dụng HĐT số 2.

  Trả lời

Viết một bình luận