Toán Lớp 8: 3x – 15 =2x . ( x-5 ) mn giaỉ hộ mình vs ạ

By Mai Lan

Toán Lớp 8: 3x – 15 =2x . ( x-5 )
mn giaỉ hộ mình vs ạ

0 bình luận về “Toán Lớp 8: 3x – 15 =2x . ( x-5 ) mn giaỉ hộ mình vs ạ”

 1. Giải đáp:
   S={5;3/2}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   3x-15=2x(x-5)
  ⇔3x-15=2x^2-10x
  ⇔3x-15-2x^2+10x=0
  ⇔(3x-15)-(2x^2-10x)=0
  ⇔3(x-5)-2x(x-5)=0
  ⇔(x-5)(3-2x)=0
  1)x-5=0⇔x=5
  2)3-2x=0⇔x=3/2
  Vậy S={5;3/2}

  Trả lời
 2. Hướng dẫn trả lời:
  3x – 15 = 2x.(x – 5).
  ⇔ 3x – 15 = 2x^2 – 10x.
  ⇔ (3x – 15) – (2x^2 – 10x) = 0.
  ⇔ 3.(x – 5) – 2x.(x – 5) = 0.
  ⇔ (3 – 2x).(x – 5) = 0.
  $\text{⇔ \(\left[ \begin{array}{l}3 – 2x = 0.\\x – 5 = 0.\end{array} \right.\)}$
  $\text{⇔ \(\left[ \begin{array}{l}2x = 3.\\x = 5.\end{array} \right.\)}$
  $\text{⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x = \dfrac{3}{2}.\\x = 5.\end{array} \right.\)}$
  $\text{Vậy tập nghiệm của phương trình là:}$ S = {3/2; 5}.
  Giải đáp:
  S = {3/2; 5}.

  Trả lời

Viết một bình luận