Toán Lớp 8: 1 người đi xe đạp từ A-B . 1 giờ sau 1 người đi xe máy đi từ A-B và đến trước xe đạp 20 phút. Tính vận tốc mỗi xe biết vận tốc xe máy g

By Kim Duyên

Toán Lớp 8: 1 người đi xe đạp từ A-B . 1 giờ sau 1 người đi xe máy đi từ A-B và đến trước xe đạp 20 phút. Tính vận tốc mỗi xe biết vận tốc xe máy gấp 3 lần vận tốc xe đạp và AB=24km
giải hộ e vs ạ

0 bình luận về “Toán Lớp 8: 1 người đi xe đạp từ A-B . 1 giờ sau 1 người đi xe máy đi từ A-B và đến trước xe đạp 20 phút. Tính vận tốc mỗi xe biết vận tốc xe máy g”

 1.  Gọi vận tốc của người đi xe đạp là x (km/h)
          vận tốc của người đi xe máy là 3x (km/h)
  Thời gian người xe đạp đi từ A đến B là 24x24x (h).
  Thời gian người xe máy đi từ A đến B là 243x243x (h).
  Do người đi xe máy đi sau 1h và đến B sớm hơn người đi xe đạp 20 phút= 13 (h)  nên thời gian đi hết ít hơn là 1 + 1313 = 4343
  Từ đó ta có phương trình:
  24x24x – 243x243x = 43
  ⇒ x = 12
  Vậy vận tốc của người đi xe đạp là 12 km/h
         vận tốc của người đi xe máy là 3 × 12 = 36 km/h
   …

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   12 km/h và 36 km/h
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi vận tốc của người đi xe đạp là x (km/h)
          vận tốc của người đi xe máy là 3x (km/h)
  Thời gian người xe đạp đi từ A đến B là 24x (h).
  Thời gian người xe máy đi từ A đến B là 243x (h).
  Do người đi xe máy đi sau 1h và đến B sớm hơn người đi xe đạp 20 phút= 13 (h)  nên thời gian đi hết ít hơn là 1 + 13 = 43
  Từ đó ta có phương trình:
  24x  243x = 43
  ⇒ x = 12
  Vậy vận tốc của người đi xe đạp là 12 km/h
         vận tốc của người đi xe máy là 3.12 = 36 km/h
  @Bống

  Trả lời

Viết một bình luận