Toán Lớp 7: Với mọi số tự nhiên n > 2 hãy so sánh A = 1/2 mũ 2 + 1/3 mũ 2 + 1/4 mũ 2 + -.+ 1/n mũ 2 với 1

By Audrey

Toán Lớp 7: Với mọi số tự nhiên n > 2 hãy so sánh
A = 1/2 mũ 2 + 1/3 mũ 2 + 1/4 mũ 2 + …..+ 1/n mũ 2 với 1

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Với mọi số tự nhiên n > 2 hãy so sánh A = 1/2 mũ 2 + 1/3 mũ 2 + 1/4 mũ 2 + -.+ 1/n mũ 2 với 1”

 1. A = 1/2^2 + 1/3^2 + 1/4^2 + …..+ 1/n^2
  Ta có:
  1/2^2 < 1/(1.2)
  1/3^2 < 1/(2.3)
  …………..
  1/n^2 < 1/((n-1).n)
  => A < 1/(1.2) + 1/(2.3)  + …..+ 1/((n-1).n)
  = 1 – 1/2 + 1/2 – 1/3 + …..+ 1/(n-1) – 1/n
  =  1 – 1/n
  => A < 1 – 1/n
  mà n > 2 => 1/n < 2
  => 1 – 1/n < 1
  => A < 1
  (Chúc bạn học tốt)

  Trả lời
 2. A = 1/2^2 + 1/3^2 + 1/4^2 + … + 1/n^2
  => A < 1/(1.2) + 1/(2.3) + 1/(3.4) + … + 1/(n-1) – 1/n
  => A < 1 – 1/2 + 1/2 – 1/3 + 1/3 – 1/4 + … + 1/(n-1) – 1/n
  => A < 1 – 1/n
  => A < 1 (vì n>2)

  Trả lời

Viết một bình luận