Toán Lớp 7: Vẽ hình nhé:< Cho tg ABC (AB=AC), gọi M là trung điểm của BC. a.Chứng minh AM vuông BC b) Đường thẳng qua B vuông góc BA cắt A

Toán Lớp 7: Vẽ hình nhé:< Cho tg ABC (AB=AC), gọi M là trung điểm của BC. a.Chứng minh AM vuông BC b) Đường thẳng qua B vuông góc BA cắt AM tại I. Chứng minh CI vuông CA

TRẢ LỜI

Viết một bình luận