Toán Lớp 5: Quãng đường AB dài 180 km . Lúc 7 giờ 30 phút , một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 54 km/giờ , cùng lúc đó một xe máy đi từ B đến A với

Toán Lớp 5: Quãng đường AB dài 180 km . Lúc 7 giờ 30 phút , một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 54 km/giờ , cùng lúc đó một xe máy đi từ B đến A với vận tốc 36 km/giờ. Hỏi
a) Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ ?
b) Chỗ 2 xe gặp nhau cách A bao nhiêu km ?

TRẢ LỜI

 1. Lời giải:
  Sau mỗi giờ tổng quãng đường mà ô tô và xe máy đi được là:
               54+36=90(km)
  Thời gian ô tô đi từ A đến B cũng bằng thời gian xe máy đi từ B đến A
               180:90=2 (giờ)
  a) Thời gian hai xe gặp nhau là:
               2giờ+7giờ30phút=9giờ30phút
  b) Chỗ 2 xe gặp nhau cách A số ki-lô-mét là
               54×2=108(km)
                         Đáp số: a) 9giờ30phút
                                       b) 108 km
  Giải thích:
  Mỗi giờ xe đi được quãng đường bằng vận tốc của nó.
  Hai xe đi ngược chiều nhau, nên mỗi giờ hai xe đi được quãng được bằng tổng vận tốc của hai xe.
     Chúc bạn học tốt!!

  Trả lời
 2. Giải đáp: a) 9 giờ 30 phút
                b) 108 km.
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng vận tốc 2 xe là:
  54 + 36 = 90 (km/giờ)
  Thời gian để 2 xe gặp nhau là:
  180 : 90 = 2 (giờ)
  a) 2 xe gặp nhau lúc:
  7 giờ 30 phút + 2 giờ = 9 giờ 30 phút
  b) Chỗ gặp nhau cách A:
  54 x 2 = 108 (km)
  Đáp số: a) 9 giờ 30 phút
                b) 108 km.

  Trả lời

Viết một bình luận