Toán Lớp 7: ước của 1331 là gì giúp mình nhé mình đang cần gấp

By Việt Hòa

Toán Lớp 7: ước của 1331 là gì
giúp mình nhé
mình đang cần gấp

0 bình luận về “Toán Lớp 7: ước của 1331 là gì giúp mình nhé mình đang cần gấp”

  1. Giải đáp: $1$; $-1$; $11$; $-11$; $121$; $-121$; $1331$ và $-1331$
    Giải thích:
    $\text{Ư(1331)=(1;-1;11;-11;121;-121;1331;-1331)}$
    $Ư(1331)$ có nghĩa là $1331$ có thể chia hết cho các số $1$; $-1$; $11$; $-11$; $121$; $-121$; $1331$ và $-1331$

    Trả lời

Viết một bình luận