Toán Lớp 7: Tính : $\frac{8^{14} }{4^{12} }$

By Nguyệt Minh

Toán Lớp 7: Tính :
$\frac{8^{14} }{4^{12} }$

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Tính : $\frac{8^{14} }{4^{12} }$”

Viết một bình luận