Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Tính : $\frac{8^{14} }{4^{12} }$

Toán Lớp 7: Tính :
$\frac{8^{14} }{4^{12} }$

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  8^14/4^12 = (2^3)^14/(2^2)^12 = 2^42/2^24 = 2^18 

 2.    8^14 : 4^12
  = 2^42 : 2^24
  = 2^18
  Chúc bạn học tốt nha
  Mong nhận được 5*, cảm ơn và tốt nhất
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )