Toán Lớp 6: Những tổng (hiệu dưới đây có chia hết cho 3 ko ? Vì sao? a10^12+1 b2^101+1 c5^301-1

By Thúy Mai

Toán Lớp 6: Những tổng (hiệu dưới đây có chia hết cho 3 ko ? Vì sao?
a10^12+1
b2^101+1
c5^301-1

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Những tổng (hiệu dưới đây có chia hết cho 3 ko ? Vì sao? a10^12+1 b2^101+1 c5^301-1”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta áp dụng tính chất các số chính phương không chia hết cho 3 đều dư 1.
  a) $10^{12}$ là số chính phương không chia hết cho 3
  => $10^{12}=3k+1$
  => $10^{12}+1=3k+2$
  Vậy $10^{12}+1$ không chia hết cho 3.
  b) $2^{100}$ là số chính phương không chia hết cho 3
  => $2^{100}=3k+1$
  => $2^{100}.2+1=(3k+1).2+1=6k+3$
  Vậy $2^{101}+1$ chia hết cho 3.
  c) $5^{300}$ là số chính phương không chia hết cho 3
  => $5^{300}=3k+1$
  => $5^{300}.5-1=(3k+1).5-1=3k+4$
  Vậy $5^{301}-1$ không chia hết cho 3
  @Deawoo
  Xin câu trả lời hay nhất

  Trả lời

Viết một bình luận