Toán Lớp 7: Tìm x, y ∈ N $2^{x}$ + 37 = | y – 45 | + y – 45

By Nhi

Toán Lớp 7: Tìm x, y ∈ N
$2^{x}$ + 37 = | y – 45 | + y – 45

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Tìm x, y ∈ N $2^{x}$ + 37 = | y – 45 | + y – 45”

 1. Giải đáp:
  phương trình vô nghiệm
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  TH1 : $y – 45 ≥ 0 ⇒ | y – 45 | = y – 45$
  Phương trình trở thành :
  $2^{x} + 37 = y – 45 + y – 45$
  ⇔ $2^{x} + 37 = 2y – 90$
  ⇔ $2^{x} + 37 + 90 = 2y$
  ⇔ $2^{x} + 127 = 2y$ $(*)$
  Nhận xét : $2^{x}$ chia hết $2$ ; $127$ không chia hết cho $2$ với $∀ x ∈ N$
  ⇒ $2^{x} + 127$ không chia hết cho $2$ $∀ x ∈ N$
  mà $2y$ chia hết cho $2$ với $∀ y ∈ N$
  ⇒ Phương trình $(*)$ vô nghiệm 
  TH2 : $y – 45 < 0 ⇒ | y – 45 | = – ( y – 45 )$
  Phương trình trở thành :
  $2^{x} + 37 = – ( y – 45 ) + y – 45$
  ⇔ $2^{x} + 37 = 0$ $(**)$
  Nhận xét : $2^{x} + 37 > 0$ với $∀ x ∈ N$
  ⇒ Phương trình $(**)$ vô nghiệm
  Kết hợp 2TH ⇒ phương trình vô nghiệm

  Trả lời

Viết một bình luận