Toán Lớp 5: 1. Phân số nào có thể viết thành phân số thập phân? *3/7 4/15 2/5 8/12 nhanh lên ạ em gấp lắm

By Audrey

Toán Lớp 5: 1. Phân số nào có thể viết thành phân số thập phân? *3/7 4/15 2/5 8/12 nhanh lên ạ em gấp lắm

0 bình luận về “Toán Lớp 5: 1. Phân số nào có thể viết thành phân số thập phân? *3/7 4/15 2/5 8/12 nhanh lên ạ em gấp lắm”

Viết một bình luận