Toán Lớp 7: tìm MAX của 23/(12/x/-15) lưu ý : /x/ là giá trị tuyệt đối

Toán Lớp 7: tìm MAX của 23/(12/x/-15)
lưu ý : /x/ là giá trị tuyệt đối

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  Max A=\frac{23}{-15}⇔x=0
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đặt A=\frac{23}{12|x|-15}(x ne ±\frac{15}{12})
  Có |x|≥0∀x⇒12|x|-15|≥-15∀x
  ⇒\frac{23}{12|x|-15}≤\frac{23}{-15}∀x
  Dấu “=” xảy ra khi:
  ⇒|x|=0⇔x=0
  Vậy Max A=\frac{23}{-15}⇔x=0

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  $\\$
  Đặt A = 23/(12 |x| – 15)
  Vì $|x| \geqslant 0 ∀ x$
  $↔ 12 |x| \geqslant 0 ∀ x$
  $↔ 12 |x| -15 \geqslant -15$
  $↔ \dfrac{23}{12 |x| -15} \leqslant \dfrac{23}{-15} = \dfrac{-23}{15}$
  $↔ A \leqslant \dfrac{-23}{15}$
  ↔ max A = (-23)/15
  Dấu “=” xảy ra khi :
  ↔ |x| = 0
  ↔ x=0
  Vậy max A = (-23)/15 ↔ x=0 

  Trả lời

Viết một bình luận