Toán Lớp 4: tính tổng của 100 số lẻ đầu tiên

Toán Lớp 4: tính tổng của 100 số lẻ đầu tiên

TRẢ LỜI

 1. text{Các số tự nhiên lẻ là: 1 ; 3 ; 5 …}
  text{⇒ Số tự nhiên lẻ thứ 100 là: (100 – 1) × 2 + 1 = 199} (Áp dụng công thức tìm số thứ n của dãy số cách đều: (n – 1) × khoảng cách + 1)
  text{Tổng 100 số tự nhiên lẻ đầu tiên là:}
  (1 + 199) × 100 : 2 = 10000 (Áp dụng công thức tìm tổng của dãy số cách đều: (Số bé nhất + Số lớn nhất) × Số số hạng : 2 
  text{Vậy tổng 100 số tự nhiên lẻ đầu tiên là 10000}

  Trả lời

Viết một bình luận