Toán Lớp 7: Tìm 2 số a và b biết tổng=49;tỉ số của 2 số đó là 0,53125

By Bích Hải

Toán Lớp 7: Tìm 2 số a và b biết tổng=49;tỉ số của 2 số đó là 0,53125

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Tìm 2 số a và b biết tổng=49;tỉ số của 2 số đó là 0,53125”

 1. ~rai~
  \(\text{Ta có:}\dfrac{a}{b}=0,53125\\\Leftrightarrow \dfrac{a}{b}=\dfrac{17}{32}\\\Leftrightarrow \dfrac{a}{17}=\dfrac{b}{32}\quad\text{và a+b=49.}\\\text{Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau.Ta có:}\\\dfrac{a}{17}=\dfrac{b}{32}=\dfrac{a+b}{17+32}=\dfrac{49}{49}=1.\\\Rightarrow \dfrac{a}{17}=1\\Rightarrow a=17.\\\Rightarrow \dfrac{b}{32}=1\\\Rightarrow b=32.\\\text{Vậy a=17;b=32.}\)
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  $\\$
  Biết tỉ số của a và b là 0,53125
  ↔ a/b = 0,53125
  ↔a/b=17/32
  ↔a=17/32 b (1)
  Biết tổng a và b là 49
  -> a + b = 49
  ↔ a = 49-b (2)
  Thay (2) vào (1) ta được :
  ↔49-b=17/32b
  ↔ -b+49=17/32 b
  ↔-b-17/32 b=-49
  ↔ (-1-17/32)b=-49
  ↔(-49)/22 b = -49
  ↔b=-49÷(-49)/32
  ↔b=-49× (-32)/49
  ↔b=32
  Với b=32 thay vào (1) ta được :
  ↔ a= 49 – 32
  ↔a=17
  Vậy a=17 và b=32
   

  Trả lời

Viết một bình luận