Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: nhận được âm phản xạ tức là đã nghe thấy tiếng vang hả mn ( trả lời 1 phát luôn )

Toán Lớp 7: nhận được âm phản xạ tức là đã nghe thấy tiếng vang hả mn ( trả lời 1 phát luôn )

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp: 
  nhận được âm phản xạ tức là đã nghe thấy tiếng vang đúng vậy!
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Đúng rồi bạn nhận được phản xạ tức là đã nghe thấy âm rồi đó 
  @hnamhhtnpt
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )