Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì trong các góc tạo thành hai góc đồng vị A. bù nhau. B. bằng nhau. C. kề nhau. D.

Toán Lớp 7: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì trong các góc tạo
thành hai góc đồng vị
A. bù nhau. B. bằng nhau. C. kề nhau. D. kề bủ

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp : B
  Giải thích :
  Theo tính chất của 2 đường thẳng song song :
  Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì trong các góc tạo thành có 2 góc so le trong bằng nhau,2 góc đồng vị bằng nhau và 2 góc trong cùng phía bù nhau

 2. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì trong các góc tạo thành hai góc đồng vị bằng nhau.
  =>B
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )