Toán Lớp 7: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì trong các góc tạo thành hai góc đồng vị A. bù nhau. B. bằng nhau. C. kề nhau. D.

By Thanh Hường

Toán Lớp 7: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì trong các góc tạo
thành hai góc đồng vị
A. bù nhau. B. bằng nhau. C. kề nhau. D. kề bủ

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì trong các góc tạo thành hai góc đồng vị A. bù nhau. B. bằng nhau. C. kề nhau. D.”

  1. Giải đáp : B
    Giải thích :
    Theo tính chất của 2 đường thẳng song song :
    Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì trong các góc tạo thành có 2 góc so le trong bằng nhau,2 góc đồng vị bằng nhau và 2 góc trong cùng phía bù nhau

    Trả lời

Viết một bình luận