Toán Lớp 12: mọi người cho em hỏi hàm số luỹ thừa y=(x)^(a) với a không nguyên tại sao lại có tập xác định là (0;+∞) trong khi em bấm máy tính (-5)^

By Diễm Phúc

Toán Lớp 12: mọi người cho em hỏi hàm số luỹ thừa y=(x)^(a) với a không nguyên tại sao lại có tập xác định là (0;+∞) trong khi em bấm máy tính (-5)^(1/3) nó vẫn ra-1.709975947

0 bình luận về “Toán Lớp 12: mọi người cho em hỏi hàm số luỹ thừa y=(x)^(a) với a không nguyên tại sao lại có tập xác định là (0;+∞) trong khi em bấm máy tính (-5)^”

 1. bn bấm -5^1/3 nghĩa là -$\sqrt[3]{5}$ 
  nó sẽ ra đáp án -1.709975947 như bn bấm 
  còn đề bài là x nằm trong khoảng (0;+∞) nghĩa là bn chọn x trong khoảng (0;+∞) đó nha 
  bn bấm thử rồi ko hỉu hỏi lại ạ
   

  Trả lời

Viết một bình luận