Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Mọi người cho mình hỏi là nếu áp dụng quy tắc đổi dấu vào một hạng tử bất kỳ trong một biểu thức bất kì thì làm thế nào vậy??? mình áp

Toán Lớp 7: Mọi người cho mình hỏi là nếu áp dụng quy tắc đổi dấu vào một hạng tử bất kỳ trong một biểu thức bất kì thì làm thế nào vậy??? mình áp vào làm một số bài nhưng ko bt đúng hay sai.
MONG MỌI NGƯỜI GIÚP

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  1. Định nghĩa

  Bất phương trình dạng ax+b<0ax+b<0 (hoặc ax+b>0ax+b>0, ax+b≤0ax+b≤0, ax+b≥0ax+b≥0) trong đó aa và bb là hai số đã cho, a≠0a≠0, được gọi là bất phương trình bậc nhất một ẩn.

  2. Hai quy tắc biến đổi bất phương trình

  a) Quy tắc chuyển vế

  Khi chuyển một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế kia ta đổi dấu hạng tử đó.

  b) Quy tắc nhân với một số

  Khi nhân hai vế của bất phương trình với cùng một số khác 0, ta phải:

  – Giữ nguyên chiều bất phương trình nếu số đó dương.

  – Đổi chiều bất phương trình nếu số đó âm.

   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Quy tắc đổi dấu:
  – Nếu trước ngoặc là – thì đổi dấu tất cả các hạng tử trong ngoặc. Trước ngoặc là dấu + thì giữ nguyên dấu của hạng tử có trong ngoặc
  * Tổng quát: a+(b+c)=a+b+c
                        a-(b+c)=a-b-c

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )