Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Mik xin mọi người gait giúp mik với. Mik hứa sẽ vote 5* Cho góc xoy gọi Oz là tia phân giác của góc đó M là điểm thuộc tia Oz(M khác 0)

Toán Lớp 7: Mik xin mọi người gait giúp mik với. Mik hứa sẽ vote 5*
Cho góc xoy gọi Oz là tia phân giác của góc đó M là điểm thuộc tia Oz(M khác 0) là trung điểm của OM kể đường thẳng qua I và vuông góc với Oz đường thẳng này cắt Ox yại E và Oy tại F. Chứng minh: EM=OE
Nhớ thêm hình hộ mik nha mik cảm ơn(không thêm hình cũng đc ạ)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )