Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: làm công việc trong 8 giờ cần 30 công nhân nếu số công nhân tăng thêm 10 người thì thời gian hoàn thành công việc giảm được mấy giờ

Toán Lớp 7: làm công việc trong 8 giờ cần 30 công nhân nếu số công nhân tăng thêm 10 người thì thời gian hoàn thành công việc giảm được mấy giờ

Comments ( 2 )

 1. $\text{1 người làm trong số giờ là:}$
  $\text{30 × 8 = 240 (giờ)}$
  $\text{Thêm 10  người thì có số công nhân là:}$
  $\text{30 + 10 = 40 (người)}$
  $\text{40 người thì làm được số giờ là:}$
  $\text{240 : 40 = 6 (giờ)}$
  $\text{Giảm được số giờ là :}$
  $\text{8 – 6 = 2 (giờ)}$
  $\text{Đáp số : 2 giờ}$

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi thời gian 40 công nhân làm một công việc đó là x(x>0) (giờ)
  Vì số công nhân và thời gian làm của công nhân là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, nên theo bài ra ta có:
  8.30=40.x ⇒40x=240⇒x=6 giờ.
  Vậy 40công nhân thì công việc đó được hoàn thành trong 6 giờ.
  Giải đáp cần chọn là: C
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )