Toán Lớp 6: 2x+40= 4 giúp em với cần gấp lắm ạ

By Trang

Toán Lớp 6: 2x+40= 4
giúp em với cần gấp lắm ạ
Viết một bình luận