Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Kết thúc đợt thi đua thứ nhất, số hoa điểm tốt của của 3 lớp 7A 7B 7C lần lượt là tỷ ệ với 6,8,9. Biết số hoa điểm tốt của 2 lớp 7A 7C

Toán Lớp 7: Kết thúc đợt thi đua thứ nhất, số hoa điểm tốt của của 3 lớp 7A 7B 7C lần lượt là tỷ ệ với 6,8,9. Biết số hoa điểm tốt của 2 lớp 7A 7C nhiều hơn lớp 7B là 56 điểm. Tính số hoa điểm tốt của mỗi lớp.
*Giúp mình với ạ nhanh nhé*

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số hoa điểm tốt của 7A, 7B và 7C lượt là x, y, z, t (x, y, z, t in NN^**) (hoa điểm tốt)
  số hoa điểm tốt của của 3 lớp 7A 7B 7C lần lượt là tỷ ệ với 6,8,9. Biết số hoa điểm tốt của 2 lớp 7A 7C nhiều hơn lớp 7B là 56 điểm nên:
  x/6=y/8=z/9=x+y-z=56
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
  x/6=y/8=z/9=(x+y-z)/(6+9-8)=56/7=8
  Do đó:
  x/6=8->x=6 .8=48 (TMĐK)
  y/8=8->y=8 .8=64 (TMĐK)
  z/9=8->z=9.8=72 (TMĐK)
  Vậy lớp 7A có 48 hoa điểm tốt, lớp 7B có 9 hoa điểm tốt, lớp 7C có 64 hoa điểm tốt và đội thứ 4 có 72 hoa điểm tốt.
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hòa Tâm