Toán Lớp 7: ho tam giác ABC cân tại A. Trung tuyến AM . Trên tía đối của MA lấy D . Đường thẳng d đi qua A vuông góc với BD cắt BC tại E . Cmr : ED

By Quỳnh Hà

Toán Lớp 7: ho tam giác ABC cân tại A. Trung tuyến AM . Trên tía đối của MA lấy D . Đường thẳng d đi qua A vuông góc với BD cắt BC tại E . Cmr : ED vuông góc với AB

0 bình luận về “Toán Lớp 7: ho tam giác ABC cân tại A. Trung tuyến AM . Trên tía đối của MA lấy D . Đường thẳng d đi qua A vuông góc với BD cắt BC tại E . Cmr : ED”

 1. Xét $\triangle ABC$ cân tại $A$ có:
  $AM$ là trung tuyến
  $\Rightarrow AM$ là đường cao
  $\Rightarrow AM\perp BC$
  $\Rightarrow EM\perp AD$
  Xét $\triangle ADE$ có:
  $EM\perp AD\quad (cmt)$
  $BD\perp AE\quad (AE\perp d)$
  $EM$ cắt $BD$ tại $B$
  $\Rightarrow B$ là trực tâm $\triangle ADE$
  $\Rightarrow AB$ là đường cao
  $\Rightarrow AB\perp ED$
   

  Trả lời

Viết một bình luận