Toán Lớp 5: Tìm hai phân số thập phân giống nhau, tử số là số có một chữ số, tổng hai phân số đó bằng phân số `4/5` `(…)/(…)+(…)/(…)=4/5`

By Phương

Toán Lớp 5: Tìm hai phân số thập phân giống nhau, tử số là số có một chữ số, tổng hai phân số đó bằng phân số 4/5
(…)/(…)+(…)/(…)=4/5

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Tìm hai phân số thập phân giống nhau, tử số là số có một chữ số, tổng hai phân số đó bằng phân số `4/5` `(…)/(…)+(…)/(…)=4/5`”

 1. Giải đáp:
  4/10+4/10=4/5
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Phân số 4/5 được chuyển thành phân số thập phân sau: 8/10;80/100;800/1000;…
  Hai phân số có tử số là số có một chữ số, tổng của hai phân số đó chỉ có thể là 8/10
  ( vì tử số có 1 chữ số )
  Mà hai phân số đó phải giống nhau, vậy hai phân số cần tìm là 4/10 và 4/10

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Ta thấy:
  2 phân số thập phân đều bằng nhau 
  => Phân số cần tìm bằng với: 
           \frac{4}{5} : 2 = \frac{2}{5}
  Ta có: \frac{2}{5} = \frac{2×2}{5×2} = \frac{4}{10}
             \frac{2}{5} = \frac{2×20}{5×20} = \frac{40}{100}
             ….
  Vì tử số là số có 1 chữ số nên chỉ có trường hợp đầu tiên là phù hợp.
  Vậy phân số thập phân cần tìm là \frac{4}{10}.
  Chúc học tốt!!!
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận