Toán Lớp 7: Hai ca nô cùng đi từ bến A đến bến B, ca nô thứ nhất đi hết 4h, ca nô thứ 2 đi hết 6h. Tính vân tốc của mỗi ca nô và khoảng cách giữa 2

By Cát Tiên

Toán Lớp 7: Hai ca nô cùng đi từ bến A đến bến B, ca nô thứ nhất đi hết 4h, ca nô thứ 2 đi hết 6h. Tính vân tốc của mỗi ca nô và khoảng cách giữa 2 bến A và B, biết rằng ca nô thứ nhất đi nhanh hơn ca nô thứ hai 8 km
Viết một bình luận