Toán Lớp 7: Hai bạn Xuân và Hạ cùng một lúc rời nhà của mình đi đến nhà bạn.Họ gặp nhau tại một điểm cách nhà Xuân 50 m. Biết rằng Xuân đi từ nhà m

By Mai Lan

Toán Lớp 7: Hai bạn Xuân và Hạ cùng một lúc rời nhà của mình đi đến nhà bạn.Họ gặp nhau tại một điểm cách nhà Xuân 50 m. Biết rằng Xuân đi từ nhà mìnhđến nhà Hạ mất 12 phút còn Hạ đi đến nhà Xuân chỉ mất 10 phút. Hãy tínhquãng đường giữa nhà hai bạn

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Hai bạn Xuân và Hạ cùng một lúc rời nhà của mình đi đến nhà bạn.Họ gặp nhau tại một điểm cách nhà Xuân 50 m. Biết rằng Xuân đi từ nhà m”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Trên cùng một quãng đường thì tỉ số thời gian đi của Xuân và Hạ là :
  12 : 10 =6/5
  Thời gian tỉ lệ nghịch với vận tốc nên tỉ số vận tốc của Xuân và Hạ là 5/6.
  Như vậy Xuân và Hạ cùng xuất phát thì đến khi gặp nhau thì quãng đường Xuân đi được bằng 5/6 quãng đường Hạ đi được.
  Do đó quãng đường Hạ đi được là :
  50 : 5/6 = 60 (m).
  Quãng đường giữa nhà Xuân và Hạ là :
  50 + 60 = 110 (m).
  đáp số 110 m 

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết
  phân số chỉ số tgian hai bạn đi đến nhà nhau là ( Xuân và Hạ )
  12 : 10 = 12/10 = 5/6
  tgian đi của  Xuân = 5/6 tgian đi của Hạ
  Hạ đi được số mét đường là
  50 : 5 x 6 = 60 ( km ) 
  quãng đường giữa nhà hai bạn là
  50 + 60 = 110 ( km )

  Trả lời

Viết một bình luận