Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Tổng hai số là 28 . Số lớn hơn số bé 4 đơn vị . Số bé là:

Toán Lớp 4: Tổng hai số là 28 . Số lớn hơn số bé 4 đơn vị . Số bé là:

Comments ( 2 )

 1. Lời giải chi tiết:
  Số bé là:
          (28-4):2=12
                 Đáp số: 12
  $*$Áp dụng công thức tìm hai số khi biết tổng và hiệu:
         Số bé= (Tổng-Hiệu):2

 2. $\text{ Số bé là : }$
  ( 28 – 4 ) : 2 = 12
          $\text{ Đáp số : 12 }$
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )