Toán Lớp 4: Tổng hai số là 28 . Số lớn hơn số bé 4 đơn vị . Số bé là:

By Huyền Linh

Toán Lớp 4: Tổng hai số là 28 . Số lớn hơn số bé 4 đơn vị . Số bé là:

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Tổng hai số là 28 . Số lớn hơn số bé 4 đơn vị . Số bé là:”

Viết một bình luận