Toán Lớp 7: Giúp mình với!!!! Cho tam giác ABC có A = 90 độ , đường cao AH. Trên cạnh BC lấy D sao cho BD=BA. Đường thẳng vuông góc với BC tại D cắ

By Dương

Toán Lớp 7: Giúp mình với!!!!
Cho tam giác ABC có A = 90 độ , đường cao AH. Trên cạnh BC lấy D sao cho BD=BA. Đường thẳng vuông góc với BC tại D cắt AC tại E . So sánh HD và DC

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Giúp mình với!!!! Cho tam giác ABC có A = 90 độ , đường cao AH. Trên cạnh BC lấy D sao cho BD=BA. Đường thẳng vuông góc với BC tại D cắ”

Viết một bình luận