Toán Lớp 7: Giá trị của đa thức ab^2−3a^3b^2+2ab^2−a tại a=2;b=−1 là …(1).

Toán Lớp 7: Giá trị của đa thức ab^2−3a^3b^2+2ab^2−a tại a=2;b=−1 là …(1).

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Giá trị của đa thức ab^2−3a^3b^2+2ab^2−a tại a=2;b=−1 là …(1).”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Giá trị đa thức tại a=2,b=-1 là:
  =-22+2
  =-20
  Chúc bạn học tốt
  ~~Tubao

  Trả lời

Viết một bình luận