Toán Lớp 3: Nam được mẹ cho bánh, lần thứ nhất mẹ cho 1 chục cái bánh, lần thứ hai nhiều hơn lần thứ nhất 8 cái.số bánh đó nam đem chia đều cho 4 b

Toán Lớp 3: Nam được mẹ cho bánh, lần thứ nhất mẹ cho 1 chục cái bánh, lần thứ hai nhiều hơn lần thứ nhất 8 cái.số bánh đó nam đem chia đều cho 4 bạn cùng lớp. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu cái bánh

0 bình luận về “Toán Lớp 3: Nam được mẹ cho bánh, lần thứ nhất mẹ cho 1 chục cái bánh, lần thứ hai nhiều hơn lần thứ nhất 8 cái.số bánh đó nam đem chia đều cho 4 b”

 1. Bài giải:
  Đổi : 1 chục=10.
  Lần thứ 2 Nam có số cái bánh là:
  10 + 8 = 18 ( cái bánh )
  Tổng số bánh mà mẹ đã cho Nam là:
  10 + 18 = 28 ( cái bánh )
  Số bánh mà Nam đã chia cho 4 bạn là :
  28 : 4 = 7 ( cái bánh )
  Đáp số : 7 cái bánh.
  Kết luận: Số bánh mà Nam chia cho 4 bạn là : 7 cái bánh.
  Chúc bạn hok tốt!
  Xin hay nhất cho nhóm ạ!
   

 2. Giải đáp:
   7 cái bánh
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi: 1 chục =10
   Số bánh mẹ cho Nam lần thứ hai là 
            10 + 8 =18(cái)
  Tổng số bánh mà mẹ đã cho Nam là:
            10+18=28(cái)
  Mỗi bạn có số cái bánh là: 
            28:4=7(cái)

Viết một bình luận