Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Ghi lại nội dung định lý về tính chất ba đường trung tuyến ,tia phân giác , đường phân giác đường trung trực , ba đường cao tam giác ,

Toán Lớp 7: Ghi lại nội dung định lý về tính chất ba đường trung tuyến ,tia phân giác , đường phân giác đường trung trực , ba đường cao tam giác , vẽ hình và viết giả thiết kết luận của các định lý ( cần phân biệt các loại đường này )

Comments ( 1 )

 1. 1:Ba đường trung tuyến của tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm đó cách đỉnh một khoảng bằng 2/3 độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy.

  2:Trong tam giác, đường phân giác của một góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn tỉ lệ với hai cạnh kề của hai đoạn ấy.
  3:Đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng và vuông góc với đoạn thẳng gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy.
  a;Điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng thì cách đều hai mút của đoạn thẳng đó
  b;Điểm cách đều hai đầu mút của một đoạn thẳng thì nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng đó

  4:Ba đường cao của tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm đó gọi là trực tâm của tam giác

  KO SPAM

  KIẾN THỨC TRONG SGK
  XIN CTLHN NHA

  toan-lop-7-ghi-lai-noi-dung-dinh-ly-ve-tinh-chat-ba-duong-trung-tuyen-tia-phan-giac-duong-phan-g

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hương