Toán Lớp 8: Bài8 : Cho hình bình hành ABCD. Kéo dài đường trung tuyến AM của và lấy điểm E sao cho . a, Tứ giác ABEC là hình gì? b, Chứng minh

Toán Lớp 8: Bài8 : Cho hình bình hành ABCD. Kéo dài đường trung tuyến AM của và lấy điểm E sao cho .
a, Tứ giác ABEC là hình gì?
b, Chứng minh D, C, E thẳng hàng và suy ra C là trung điểm của DE.

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Bài8 : Cho hình bình hành ABCD. Kéo dài đường trung tuyến AM của và lấy điểm E sao cho . a, Tứ giác ABEC là hình gì? b, Chứng minh”

 1. Giải đáp:
  a) Xét tứ giác ABEC, có:
         M là trung điểm của BC (AM là đường trung tuyến của tam giác ABC)
         M là trung điểm của EA (ME=MA)
         BC cắt EA ở M
  ⇒ Tứ giác ABEC là hình bình hành (dhnb)
  b) Có: ABCD là hình bình hành (gt) ⇒ AB//CD (Tính chất hình bình hành) (1)
             ABEC  hình bình hành (cma) ⇒ CE//AB (Tính chất hình bình hành) (2)
      Từ (1)(2) ⇒ 3 điểm D, C, E thẳng hàng (Tiên đề Ơ-clit)
      Có: ABCD là hình bình hành (gt) ⇒ BC//AD (Tính chất hình bình hành) hay MC//AD
      Xét tam giác AED, có:
           MC//AD (cmt)
           M là trung điểm của AE (AM=ME)
  ⇒ C là trung điểm của DE (ĐỊnh lý 1)
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  ) Xét tứ giác ABEC, có:
         M là trung điểm của BC 
         M là trung điểm của EA 
         BC cắt EA ở M
  ⇒ Tứ giác ABEC là hình bình hành 
  b) Có: ABCD là hình bình hành (gt) ⇒ AB//CD 
       ABEC  hình bình hành (cma) ⇒ CE//AB
   Từ (1)(2) ⇒ 3 điểm D, C, E thẳng hàng (Tiên đề Ơ-clit)
  Có: ABCD là hình bình hành (gt) ⇒ BC//AD 
   Xét tam giác AED, có:
    MC//AD
    M là trung điểm của AE 
   C là trung điểm của DE 
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận