Toán Lớp 7: Đường thẳng MN và PQ giao nhau tại A. Biết rằng MAP=45° Tính góc NAO và góc MAQ Liệt kê các góc đối đỉnh Liệt kê các góc bù nhau

By Mai

Toán Lớp 7: Đường thẳng MN và PQ giao nhau tại A. Biết rằng MAP=45°
Tính góc NAO và góc MAQ
Liệt kê các góc đối đỉnh
Liệt kê các góc bù nhau

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Đường thẳng MN và PQ giao nhau tại A. Biết rằng MAP=45° Tính góc NAO và góc MAQ Liệt kê các góc đối đỉnh Liệt kê các góc bù nhau”

 1. CÂU TRẢ LỜI: 
  a) Ta có:
  ∠NAQ và ∠PAM là hai góc đối đỉnh
  Suy ra:∠NAQ = CPAM
  mà ∠PAM = 45o nên ∠NAQ = 45o
  –  ∠PAM và ∠MAQ là hai góc kề bù nên ∠PAM + ∠MAQ=180o
  Suy ra: ∠MAQ = 180o-∠PAM =180o-45o=135o
  b)Các cặp góc đối đỉnh là: ∠PAM và ∠NAQ ; ∠PAN và ∠MAQ
  c) Các cặp góc kề bù là: ∠PAM và ∠MAQ; ∠PAM và ∠PAN ; ∠NAQ và ∠PAN ; ∠NAQ và ∠QAM
  @ Pear????
  # Cho nhóm mình xin 1 câu trả lời hay nhất ạ!
   

  Trả lời

Viết một bình luận