Toán Lớp 4: Tính dãy số cách đều nhau : 1 + 2 + 3 + =… + 100

By Hồng

Toán Lớp 4: Tính dãy số cách đều nhau :
1 + 2 + 3 + …………… + 100

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Tính dãy số cách đều nhau : 1 + 2 + 3 + =… + 100”

 1. Lời giải chi tiết:
  $*$Áp dụng công thức tính dãy số có quy luật cách đều:
      Tổng= (Số cuối+Số đầu)xx[(Số cuối-Số đầu):Khoảng cách+1]:2
  1+2+3+…+100
  =(100+1)xx[(100-1):1+1]:2
  =101xx(99:1+1):2
  =101xx(99+1):2
  =101xx100:2
  =101xx50
  =5050

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  = 5050
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1 + 2 + 3 + …….. + 100
  Số các số hạng trong biểu thức là :
  (100 – 1) : 1 + 1 = 100 (số hạng)
  Tổng dãy biểu thức là :
  (100 + 1) xx 100 : 2 = 5050

  Trả lời

Viết một bình luận