Toán Lớp 7: Để hoà thành một công việc cần 12 người làm trong 10 ngày. Nếu muốn làm xong sớm 2 ngày thì cần điều động thêm bao nhiêu người (với năn

Toán Lớp 7: Để hoà thành một công việc cần 12 người làm trong 10 ngày. Nếu muốn làm xong sớm 2 ngày thì cần
điều động thêm bao nhiêu người (với năng suất như nhau)?
Làm theo cách của lớp 7 nhé
cảm ơn nhiều

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Để hoà thành một công việc cần 12 người làm trong 10 ngày. Nếu muốn làm xong sớm 2 ngày thì cần điều động thêm bao nhiêu người (với năn”

 1. Giải đáp: 3 người
                  giải
  1 người làm xong công việc đó trong số ngày là:
  12 x 10 = 120 ( ngày )
  Nếu xong sớm hơn 2 ngày thì ngày làm công việc đó chỉ còn:
  10 – 2 = 8 ( ngày )
  Nếu muốn làm xong sớm hơn 2 ngày thì cần số người là:
  120 : 8 = 15 ( người )
   Cần điều động thêm số người là:
  15 – 12 = 3 ( người )
  Vậy muốn làm xong sớm 2 ngày thì cần điều động thêm 3 người .
  Chúc bạn học tốt! anhsangsoiduong.vn! 
   

Viết một bình luận