Toán Lớp 7: Chu vi của một hình chữ nhật là 42m, tỉ số giữa hai cạnh là 3/4. Tính diện tích hình chữ nhật đó ( giải theo cách áp dụng tính chất của

Toán Lớp 7: Chu vi của một hình chữ nhật là 42m, tỉ số giữa hai cạnh là 3/4. Tính diện tích hình chữ nhật đó ( giải theo cách áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau nhé)

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nửa chu vi hình chữ nhật là 
  42 : 2 = 21 (m)
  Gọi chiều dài là a , chiều rộng là b
  ⇒ a/4 = b/3 ; a + b = 21
  Áp dụng t/c dãy ts bằng nhau , ta có
  a/4 = b/3 = (a + b)/(4 + 3) = 21/7 = 3
  a/4 = 3 ⇒ a = 3 . 4 = 12
  b/3 = 3 ⇒ b = 3 . 3 = 9
  Diện tích hình chữ nhật đó là
  12 . 9 = 108 (m^2)

  Trả lời

Viết một bình luận