Toán Lớp 7: Chu vi của một hình chữ nhật là 42m, tỉ số giữa hai cạnh là 3/4. Tính diện tích hình chữ nhật đó ( giải theo cách áp dụng tính chất của

By Trang

Toán Lớp 7: Chu vi của một hình chữ nhật là 42m, tỉ số giữa hai cạnh là 3/4. Tính diện tích hình chữ nhật đó ( giải theo cách áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau nhé)
Viết một bình luận