Toán Lớp 7: Cho x,y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận , biết khi x = 2 thì y = -8 a, Tìm hệ số k của y đối với x b, Biểu diện y theo x c, Tính x khi y =

By Lan Lan

Toán Lớp 7: Cho x,y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận , biết khi x = 2 thì y = -8
a, Tìm hệ số k của y đối với x
b, Biểu diện y theo x
c, Tính x khi y = $\frac{3}{4}$

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho x,y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận , biết khi x = 2 thì y = -8 a, Tìm hệ số k của y đối với x b, Biểu diện y theo x c, Tính x khi y =”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, Hệ số tỉ lệ của y đối với x là: 
            k=y/x=-8/2=-4
  b, y=k.x
  c, Thay y=3/4 vào biểu thức ta được
  3/4 ÷ x=-4
           x=3/4÷(-4)
           x=-3/16

  Trả lời
 2. a) Vì x và y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận
  ⇒y=k.x
  Có x = 2 ; y = -8 (theo giả thiết)
  Thay số:
  -8=k.2
  k=-8:2=-4
  Vậy hệ số tỉ lệ là -4
  b) có y=k.x
  Biểu diễn y theo x:
  k.x=y
  thay số: -4.2=y=-8
  c)Có y=k.x
  Thay số, biết y=$\frac{3}{4}$ :
  $\frac{3}{4}$=-4.x
  x=$\frac{3}{4}$ : 4 = $\frac{13}{6}$ 
  Chúc bạn học tốt!!

  Trả lời

Viết một bình luận