Toán Lớp 7: cho tam giác MNP cân tại M trên cạnh MN,MP lần lượt lấy hai điểm A,B sao cho MA=MB.Gọi giao điểm của NB và PA là I chứng minh tam

Toán Lớp 7: cho tam giác MNP cân tại M trên cạnh MN,MP lần lượt lấy hai điểm A,B sao cho MA=MB.Gọi giao điểm của NB và PA là I
chứng minh tam giác MIP cân

0 bình luận về “Toán Lớp 7: cho tam giác MNP cân tại M trên cạnh MN,MP lần lượt lấy hai điểm A,B sao cho MA=MB.Gọi giao điểm của NB và PA là I chứng minh tam”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Kẻ tia phân giác MH của ∠M
  => ∠BMI = ∠AMI
  Vì ΔMNP cân tại M => MN = MP
  Xét ΔBMI và ΔAMI có:
  MA = MB (gt)
  ∠BMI = ∠AMI
  Cạnh MI chung
  => ΔAMI = ΔAMI (c – g – c)
  => AI = BI (2 cạnh tương ứng)
  Ta có: MN = MA + AN
            MP = MB + BP
  mà MN = MP, MA = MB
  => AN = BP
  Xét ΔBIP và ΔAIN có:
  AI = BI (cmt)
  ∠BIP = ∠AIN (đối đỉnh)
  AN = BP (cmt)
  => ΔBIP = ΔAIN (c – g – c)
  => IP = IN
  => ΔMIP cân tại I (đpcm)

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có: 
  AN=MN-MA
  BP=MP-MB
  MN=MP
  MA=MB
  vì  tam giác NMP cân tại M=>góc N= góc P
  bạn xét tam giác NAP và BNP (c-g-c)
  => INP=IPN
  => tam giác NIP cân

  Trả lời

Viết một bình luận