Toán Lớp 7: cho tam giác ABC vuông tại A , số đo của góc ABC = 50 độ tính số đo góc ACB ( mk cần chụp và vẽ hình )

Toán Lớp 7: cho tam giác ABC vuông tại A , số đo của góc ABC = 50 độ
tính số đo góc ACB ( mk cần chụp và vẽ hình )

0 bình luận về “Toán Lớp 7: cho tam giác ABC vuông tại A , số đo của góc ABC = 50 độ tính số đo góc ACB ( mk cần chụp và vẽ hình )”

Viết một bình luận