Toán Lớp 7: cho tam giac ABC vuông tại A có AB < ac và Đường cao AH .kéo dài AH thêm một đoạn HD = HA CM: tg BCD vuông tại D

By Phi Nhung

Toán Lớp 7: cho tam giac ABC vuông tại A có AB < ac và Đường cao AH .kéo dài AH thêm một đoạn HD = HA CM: tg BCD vuông tại D

0 bình luận về “Toán Lớp 7: cho tam giac ABC vuông tại A có AB < ac và Đường cao AH .kéo dài AH thêm một đoạn HD = HA CM: tg BCD vuông tại D”

 1. xét ΔABH và ΔDBH có:
  BH chung
  hat{AHB}= hat{DHB} (= 90^o)
  HD= HA (giả thiết)
  do đó: text{ΔABH = ΔDBH (c. g. c)}
  text{⇒ AB= DB}
  xét ΔAHC và ΔDHC có:
  HC chung
  hat{AHC}= hat{DHC}
  HD= HA (giả thiết)
  do đó: text{ΔAHC= ΔDHC (c. g. c)}
  text{⇒ AD= DC}
  xét ΔABC và ΔDBC có:
  AC= DC (chứng minh trên)
  AB= DB (chứng minh trên)
  BC chung
  do đó: text{ΔABC= ΔDBC (c. c. c)}
  ⇒ hat{BAC}= hat{BDC} ⇒ hat{BDC}= 90^o
  text{⇒ ΔBCD vuông tại D}
  ???? @Ɯîƞȶ ️????

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-co-ab-ac-va-duong-cao-ah-keo-dai-ah-them-mot-doan-hd-ha

  Trả lời

Viết một bình luận