Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB < AC ) . Tia phân giác của góc ABC cắt AC tại D . Trên cạnh BC lấy điểm K sao cho BA = BK . a) Chứng

By Thanh Thu

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB < AC ) . Tia phân giác của góc ABC cắt AC tại D . Trên cạnh BC lấy điểm K sao cho BA = BK . a) Chứng minh 3 điểm K,D,E thẳng hàng

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB < AC ) . Tia phân giác của góc ABC cắt AC tại D . Trên cạnh BC lấy điểm K sao cho BA = BK . a) Chứng”

 1. Vì ∆ABD=∆EBD
  =>BAD=BED=90°
  =>DE//BC
  Ta có AH vuông góc BC
  DE vuông góc BC
  =>AH//DE(đpcm)
  Đó AH//DE (đpcm)
  =>AH//DK.
  Mà AH=DK.
  =>AHKD là HBH=>2 đường thẳng chéo HD và AK.
  Cắt nhau tại trung điểm M.
  =>A,M,K thẳng hàng

  Trả lời

Viết một bình luận