Toán Lớp 5: Câu 14. Cho tam giác ABC. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = 2 x EC. Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho BM MC. Nối A với M và B với E. A

By Thái Tâm

Toán Lớp 5: Câu 14. Cho tam giác ABC. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = 2 x EC. Trên cạnh BC lấy
điểm M sao cho BM MC. Nối A với M và B với E. AM căt BE tại N. Tính diện tích tam giác
ANE biết diện tích tam giác ABC bằng 600cm2

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Câu 14. Cho tam giác ABC. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = 2 x EC. Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho BM MC. Nối A với M và B với E. A”

 1. Nối N với C
  SABE=SBEC (vì đáy AC và CE bằng nhau và chung chiều cao từ B hạ xuống)
  Mà SBAE =SBAN + SAEN; SBEC=SBNC + SNEC
  Nên SBAN + SANE=SBNC+SNEC
  Tương tự SAEN=SNEC
  Suy ra SBAN=SBMC (1)
  Cũng như vậy SANC=SBAN (2)
  Từ (1) và (2) Ta có: SBNC=SACN
  SABN; SBNC và SANC đều =1/3SABC nên SANE=1/6SABC
  SANE=600:6=100CM2
  ĐS :100 cm2
   

  Trả lời

Viết một bình luận