Toán Lớp 4: 42109 +3695 +876= 34563 +26875 +32457=

By Mỹ Thuận

Toán Lớp 4: 42109 +3695 +876=
34563 +26875 +32457=

0 bình luận về “Toán Lớp 4: 42109 +3695 +876= 34563 +26875 +32457=”

 1. Giải đáp:
  42 109 +3 695 +876=46 680
  34 563 +26 875 +32 457=93 895
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  42 109 +3 695 +876
  =45 804+876
  =46 680
  34 563 +26 875 +32 457
  =(34 563+32 457)+26 875
  =67 020+ 26 875
  =93 895

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  42109 +3695 +876
  = 42109 + 3691 + 4 + 876
  = 45 800 + 880
  = 46680
  ______________________________
  34563 +26875 +32457
  = 34553 + 10 + 26875 + 32457
  = (34553 + 32457) + (10 + 26875)
  = 67010 + 26885
  = 93895

  Trả lời

Viết một bình luận