Toán Lớp 4: người ta viết các số chẵn liên tiếp có 2 chữ số liền nhau thành một số rất lớn theo quy tắc sau: 10121416–.9698 Hỏi: a. Số đó có

By Mỹ Thuận

Toán Lớp 4: người ta viết các số chẵn liên tiếp có 2 chữ số liền nhau thành một số rất lớn theo quy tắc sau:
10121416………9698
Hỏi:
a. Số đó có bao nhiêu chữ số?
b. Trong số đó có bao nhiêu chữ số 6
c. Trong số đó có bao nhiêu chữ số 5
d , tìm chữ số thứ 70

0 bình luận về “Toán Lớp 4: người ta viết các số chẵn liên tiếp có 2 chữ số liền nhau thành một số rất lớn theo quy tắc sau: 10121416–.9698 Hỏi: a. Số đó có”

 1. a.ta có dãy số có quy tắc là từ số chẵn 10 đến các số chẵn tiếp theo cho đến98
    Vì vậy:(98-10):2+1=45
  mà mỗi số chẵn là có 2 chữ số nên:45×2=90(số)
  b.Ta có vì số “6” là số chẵn nên các hàng chục 1,2,3,…,9 đều có 1 số là có con chữ số 6( vì vậy, đã có 9 số 6). Và hàng chục là 6 thì có tất cả là 5 số ko kể hàng đơn vị. Vậy tổng có 9+5=14 con số 6
  c.có 5 số vì dãy số này theo quy tắc chẵn nên hàng đơn vị ko có số”5″=>hàng chục=> có tất cả 5 con số 5
  d.8
   

  Trả lời

Viết một bình luận