Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC nhọn (AB

By Melanie

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC nhọn (AB

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC nhọn (AB<AC). Vẽ AH vuông góc BC. Trên tia đối của tia HA lấy điểm D sao cho HA = HD. Trên đoạn HC vẽ điểm E sao cho H”

 1. a) Xét ΔAHE vuông tại H  ΔDHE vuông tại H có:

                  EH là cạnh chung

                  AH=HD (gt)

         ΔAHE=ΔDHE ( hai cạnh góc vuông )

  b) Xét ΔAHB vuông tại H  ΔDHE vuông tại H có:

                  HE=HB (gt)

                  AH=HD (gt)

         ΔAHB=ΔDHE ( hai cạnh góc vuông )

         ABH^=DEH^ (hai góc tương ứng)

         Mà ABH^  DEH^ là hai góc so le trong

         DE//AB 

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-nhon-ab-ac-ve-ah-vuong-goc-bc-tren-tia-doi-cua-tia-ha-lay-diem-d-sao

  Trả lời

Viết một bình luận